1/14

portes batents i portons en planxa galvanitzada, cartell, sèrie de 40 tamborets i barra d'inox

Client: Indiano Hospitality Bars S.L.

Joaquim Costa 52,

El Raval, Barcelona