1/19

sèrie de taules amb proporció de 2:1 en amplada i fondària, 120x60 i 160x80 de manera que es poden combinar entre elles en qualsevol direcció formant sempre una sola peça. Son desmuntables molt fàcilment amb sols 4 cargols. Tub quadrat de 30x30mm i sobre melamina blanca o taulell contraxapat amb superfície d'eucaliptus

Clients: MyHQ Teamwork Spaces SL i TrànsitProjectes