1/6

dues estructures de taula per a sostenir-hi una porta modernista que fa de sobre de taula,

per a youth hostal. Mides aprox. 200x100x90 i 60cm

Client: Urbany Hostels HQ

L'Eixample, Barcelona