1/3

finestral practicable, estants ampollers, estans sospesos del sostre i barra correguda a les parets del local.

Client: Bar La Sínia, Banyoles 11

Vila de Gràcia, Barcelona.