1/5

petita habitació suspesa del sostre del meu taller, amb una altre com a estudi a sota

superfície aproximada 2x2,5m, per 4m d'alt. Fustes i llistons recuperats i sobres de tubs de ferro.

Poblenou, Barcelona