1/7

petit altell i escala per a poder accedir a terrassa.

Canet de Mar, Barcelona