1/7

estants per a lp's, cd's i dvd's

estructura de bigues que permet que tot el conjunt pugui desplaçar-se cap a ambdós extrems del saló

Ferro amb oxidació i estabilització provocats, i vernissat.

Aproximadament 230x250x20cm