1/4

estudis i maquetes de projecte d'escultura

planxa de ferro i astelles de fusta

30x30cm aprox