1/8

altell de 25m2 i escala per a loft al Poblenou de Barcelona