1/3

escala per taller de joiería. Taulell d'OSB i planxa de ferro galvanitzada

Poblenou, Barcelona