1/2

Porta en planxa de ferro i vidre opac. El Raval, Barcelona