1/20

altell de 20m2 amb escala i llibrería

Badalona