1/3

Estants CD i HiFi

Estructura de tubs i angles de ferro vernissats anti-oxidant