1/4

sèrie de bancs en planxa de ferro i tauló d'avet de 5cm.

Mides: 50x50x150cm i 50x50x200cm